Så arbetar vi

Vi arbetar långsiktigt med våra kunduppdrag och vi har tagit fram en beprövad process i tre faser. Beroende på vart företaget befinner sig i dagsläget, så tar faserna lite olika lång tid. En del av våra kunder anlitar oss enbart för Discovery-fasen (analys & strategi) och låter sitt interna team implementera planen. Vissa av våra kunder väljer att direkt anlita oss för Retainer-fasen för att de vet exakt vad de vill ha och vill komplettera sitt team med oss. Men de flesta av våra kunder anlitar oss för att hjälpa dem med alla faser.

Discovery Phase

Discovery & Strategy-fasen

Discovery

Vi startar alltid med en bedömning av utgångsläget som vi kallar Discovery-fasen. Vanligtvis den brukar ta 1-2 veckor och involverar företagets ledningsgrupp, marknad, sälj och/eller nyckelpersoner. Vi arbetar tillsammans i workshop-form och samlar in underlag i form av exempelvis kundundersökningar, intervjuer med medarbetare eller information från olika avdelningar.

Strategy Phase

Strategy

När nuläget är kartlagt tar vi fram en strategi som är byggd med stöd av Livscykelsmarknadsföring - Strategin blir ett blueprint med tillhörande åtgärdsplan. Strategin gör att vi har en bra karta och kompass för att hålla rätt kurs framåt med tydliga åtgärder och definierade nyckeltal (KPI:er). Detta brukar ta ca 1-2 veckor och involvera samma personer som under analysen.

Kickstart Phase

Kickstart-fasen

Huvudmålet med Kickstart-fasen är att identifiera en avgränsad leverans som vi kan få på plats på kortast möjliga tid. Syftet är att vi vill komma igång att arbeta konkret tillsammans och få fram ett resultat som är mätbar på kort tid. Vi förbokar dagar som vi utför arbetet och denna fasen brukar pågå mellan 2-4 veckor. Här arbetar vi oftast väldigt nära beslutsfattaren och dess ev. interna team.

Retainer Phase

Retainer-fasen

Efter Kickstart-fasen är slutförd arbetar vi långsiktigt och regelbundet med strategin och åtgärdsplan som vi tagit fram under Discoveryn. Vi förbokar stående tidsblock för detta. Vissa av våra kunder förbokar t.ex. två heldag i veckan medan andra förbokar en halvdag varannan vecka. Allt beror på vad som ska utföras och hur ofta. Avtalstiden sträcker sig från 3 månader upp till 24 månader. Allt beror på vad som ska utföras och hur det interna teamet hos er ser ut och hur vi tillsammans arbetar effektivast för att nå ert önskeläge. Vi har regelbundna möten för att stämma av prioriteringar av strategin och resultatet av implementationen.