Livscykelmarknadsföring

Livscykelmarknadsföring

Trafik. Konvertering. Engagemang.

Livcykelmarknadsföring är ett strategitänk som fokuserar på kunden och kundens resa. Och hur företaget kan se till att finnas där för kunden när kunden behöver och erbjuda den information och dialog som kunden behöver i den fas de är i sin inköpsresa. Med hjälp av livcykelmarknadsföringen kan företaget ställa om sin kommunikation och hur man är organiserad för att kunna attrahera nya kunder, öka försäljningen och generera wow känslor hos kunden.

 

Lär dig mer om Livscykelmarknadsföring

Ladda ner en kort översikt kring livscykelmarknadsföring, helt kostnadsfritt!

LCM targetMålgrupp

 • Ta fram en typ kund /persona / avatar ochdeniera värdet för kunden.
 • Använd demogrask information som t.ex. ålder, årsinkomst och utbildning. Använd psykologisk information så som beteende, intressen, och värderingar.

LCM attract interestFå uppmärksamhet

 • Få uppmärksamhet genom innehåll med kvalitet, referenser och sociala medier.
 • Andra metoder för att få uppmärksamhet: SEO, innehåll, annonser, PPC, PR, direktreklam m.m.
 • Använd lead magneter (kuponger, tävligar, gratis provperiod etc.)

LCM collect leadsSamla leads

 • Uppmana leads att lämna uppgifter för att få tillgång till information.
 • Metoder att samla leads (webbformulär, kontaktformulär, demo etc.)
 • Organisera prospekt och kunder strukturerat (databas, CRM etc.)

LCM educateUtbilda

 • Skapa en upplevelse som uppskattas av prospekts som leder dem mot lösningar.
 • Besvara frågor som kunder har innan de beställer / köper.
 • Ta upp den oro som de kan ha inför beslut där de benner sig (blog, email, sociala medier, etc.)

LCM offerErbjuda

 • Ta fram en säljprocess som stödjer och hjälper prospektens köpprocess och kundresan.
 • Erbjuda lösningar på kundernas problem.
 • Använd kund mätningar erbjudanden, deadlines, calls-to-action, etc.)

LCM closeKonvertera

 • Implementera taktik som gör att säljcykeln anpassas till kundresan för att få bokningar/köp.
 • Gör det enkelt att köpa / beställa (processer, dokument, betalningar, etc.)

LCM deliver wowLeverera & Wow

 • Ta fram en plan för att ge riktigt bra kundupplevelser och som genererar ett ökat värde som ger nöjda kunder.
 • Använd undersökningar för att kunna utveckla och förbättra kundupplevelserna.
 • Se till att wow:a kunderna inom de första 30 dagarna (skicka personliga tackbrev, e-post, etc.).

LCM offer moreErbjuda mer

 • Ta fram en strategi för att hjälpa till att skapa merförsäljning och återkommande intäkter över tid.
 • Sätt ihop attraktiva paket av produkter eller tjänster för att korssälja.
 • Erbjud premium tjänster såsom förlängda garantier.
 • Erbjud nya produkter som förbättrar deras liv.

LCM get referalsFå introduktioner

 • Få introduktioner genom att erbjuda dina kunder som introducerar företaget till andra möjligheter att få mer.
 • Fråga aktivt efter introduktioner (enkäter, samtal etc.)
 • Tacka dina kunder som ger referenser (rabatter, mervärden, kuponger, etc.)