Uppgifter

Du kan skapa uppgifter från kontaktvyn eller från Min dag. Med Min dag vyn kommer du att ha en bra översikt över både kalenderaktiviteter och uppgifter. 

Dessutom kan du automatisera så att uppgifter skapas i ett flöde i Kampanjbyggaren.