Säljmöjligheter

Bli mer produktiv med strömlinjeformade processer för säljmöjligheter (pipeline management). Du får möjlighet att se värdet på de affärsmöjligheter som du har registrerat i Infusionsoft. Du kan se vilka produkter som säljer bäst. Automatisera uppföljning så att du eller dina säljare kan följa upp effektivt och nå omsättningsmålen snabbare. Du kan se rapporter utifrån vilka produkter som säljer bäst, vilka lead källor som genererar mest omsättning, och en hel del mer data rapporter. Du kan snabbare få en ny medarbetare att sälja eftersom processen redan är uppsatt och är enkel att följa. Du har tillgång till rapporter med förväntad omsättning (forcasts) och vilka trender i din försäljning som finns just nu.