Lead scoring

Poängsättning av leads ger dig tydliga indikationer hur kvalificerat ett lead är. Du bestämmer själv vilka aktiviteter och beteenden som ska ge eller dra bort poäng från ett lead. Du kan sortera utifrån poängsättningen i vyn din dag, i listor och även trigga igång automatisering baserat på poängvärde.