Kalender

Du kan skapa kalenderaktiviteter från kontaktvyn eller från Min dag. Med Min dag vyn kommer du att ha en bra översikt över både kalenderaktiviteter och uppgifter. Dessutom kan du starta en automatiserad process i kampanjbyggaren när en aktivitet äger rum.