Interna formulär

Du använder interna formulär för att underlätta det interna arbetsflödet. På det sättet kan varje användare utföra de uppdateringar vid varje moment. När du fyllt i ett internt formulär kan det starta en automatiserat flöde. Du kan även ha ifyllnad av ett internt formulär som ett mål eller delmål i ett automatierat flöde i kampanjbyggaren.