E-postutskick

Skickar du uppdateringar, nyhetsbrev, erbjudanden till dina kontakter måste de innehålla ett relevant budskap för att mottagaren ska uppskatta det. Det betyder att du måste hålla koll på alla i din databas och anpassa mailen till deras intresseområde. Eller så låter du Infusionsoft med marketing automation funktionalitet som är integrerat med beteendestyrd CRM, så att u kan segmentera kontakter i olika listor baserat på aktiviteter som öppnat, klickat, köpt, betalningshistorik och andra beteenden (inte bara demografisk data). Skicka personifierade, relevanta budskap per automatik som levererar rätt buskap, till rätt person vid rätt tillfälle - utan att behöva skriva manuella e-post varje gång.