Anteckningar

Lägg till anteckningar på en kontakt genom att använda en mall eller skriv en egen anteckning.

Du kan också lägga till anteckningar på en kontakt i ett automatiserat flöde. Eller starta ett automatiserat flöde när du lägger till en specifik anteckning till en kontakt i Infusionsoft.