Testning & optimering

Testning är viktigt i alla steg i kommunikationen. Före du gör en förändring, testa för att se vad som ska ersätta det som finns nu. Göra små agila förändringar och följa upp statistik och beteenden. Använd testning löpande för att kunna optimera kommunikation, flöden, konverteringar m.m. Vi använder ofta A/B testning för att se vad som kan optimeras och hur. Det hjälper besluten när man slipper ta magkänslobeslut och istället ta datadrivna beslut. En liten förändring kan slå både negativt och positivt. Att göra testningar löpande för att veta vad som ska optimeras och ändras är viktigt eftersom beteenden ändras över tid. Det som fungerade för ett halvår sedan kanske inte fungerar lika bra idag. Vi sätter upp mål för testningen, tar fram det som ska testas, utför testet och följer upp med optimeringsrekommendationer. Vi använder system för att samla data, t.ex. definierade mätpunkter i olika delar av kundresan, spelar in besökares beteende på webbsajten genom musrörelser, klickrörelser, scroll rörelser etc. Allt för att få underlag till datadrivna beslut för att kunna optimera företagets processer för att öka lönsamheten genom fler kunder, högre kundvärde, snabbare köpbeslut, enklare köpprocess, m.m.  

Inga objekt har taggats med detta