Sociala medier

Sociala media är ett samlingsnamn på kommunikaionskanaler online vars innehåll skapas av användarna genom inlägg, interaktion, samarbete och delning. Några av de mest kända i Sverige är Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram, Snapchat, Twitter m.m. Som organisation kan dessa kanaler användas för att lära känna sina idealkunder och skapa och dela värdefull information som skapar idealkundernas engagemang. Genom att interagera med idealkunderna i sociala kanaler skapas kännedom, förtroende och tillit. En hel del e-handelssystem är numera även integrerade med de sociala kanalerna så att även köpbeslut kan tas och order läggas via sociala kanaler. När du har en väl definierad beskrivning av idealkunden, en avatar, kan du enklare välja och utesluta vilka kanaler organisationen ska vara aktiv i.