SEO

Sökmotorsoptimering (SEO) är att anpassa webbsajten så att den blir indexerbar, sökbar och relevant. Målet är att få en hög placering på sökresultatsidan när en idealkund söker efter en leverantör med ett ord eller fras på sökmotorer som Google, Yahoo, Bing etc där företaget är relevant. Genom att använda ett publiceringsverktyg som är optimerat i koden för att vara lätt att bli genomsökt och indexerad på rätt sätt som t.ex. Joomla! ökas möjligheterna. Med rätt uppsatt webbsajt när det gäller domännamn, system, navigationsstruktur, hög säkerhet med https, responsiv layout (mobilanpassad), relevant innehåll med rätt information på rätt ställe på sidan (t.ex. H1, H2, brödtext, länkar, alternativ text till bild, sidnamn osv) gör att SEO kan hanteras löpande internt. Det är viktigt att de som tar fram innehåll (content) vet hur de ska lägga upp det både strukturmässigt i texten och i publiceringssystemet.

Inga objekt har taggats med detta