Livscykelmarknadsföring

Livscykelmarknadsföring är den strategimetod vi använder för att stödja kundresan. Den innefattar faserna "attrahera, sälja och wow:a". Först definieras idealkunderna, avatarer, för att därefter ta fram marknadsföringsaktiviteter som är relevanta och attraherar just dem för att samla in nya leads. Nästa steg "Sälj" handlar om att utbilda leadsen i vilket värde de får av att använda produkterna (eller tjänsterna) och i processen segmentera leadsen genom beteenden så att de kan få relevanta och tidsmässigt rätt erbjudanden som leder till köpbeslut. Sista steget "Wow" handlar om att leverera och att överträffa kundens förväntningar. En nöjd kund är mer troligt intresserad att köpa mer och tacka ja till nya erbjudanden. En nöjd kund rekommenderar och introducerar gärna företaget till sitt nätverk vilket ger fler leads. Strategimetoden Livscykelmarknadsföring ligger till grund vi när vi tar fram processer för Marketing Automation. 

Inga objekt har taggats med detta