Content Marketing

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, är ett redaktionell innehåll som förhoppningsvis attraherar idealkunderna. Det kan vara utbildande material i form av text, bild, videoklipp, infographics, webbinarier, utbildningar, guider etc. Syftet med content marketing är att ta fram information som ökar kännedom, förtroende och som förhoppningsvis leder till ett köpbeslut.

Inga objekt har taggats med detta