Erbjudandet

Ett erbjudande är ett löfte om värdet som ska levereras, kommuniceras och erhållas. Det är också en förväntan från kunden hur värdet (nyttan) kommer att levereras, upplevas och få. Erbjudandet kan vara något som det hela organisationen står för eller olika erbjudanden för olika kundsegment eller för olika produkter eller tjänster. Målet är att få nöjda kunder genom att ge rätt erbjudande, i rätt tid, till rätt pris och wow:as för att få en riktigt bra upplevelse av värdet. För att kunden ska tycka att det var ett bra erbjudande gäller det att värdet = fördelar - kostnader. Ett erbjudande bör vara framtaget utifrån en analys av fördelar, kostnader och värde en organisation levererar till potentiella kunder, kunder och andra intressenter. En tydlig avatar gör det mycket enklare att ta fram ett erbjudande som kunderna gärna tar del av och även rekommenderar till andra.  

Inga objekt har taggats med detta