Data, analys & uppföljning

För att kunna bearbeta data sätter vi upp översikter med den data som samlas in. Därefter analyserar vi data utifrån de uppsatta KPIerna. Uppföljningen ger datadrivna insikter till optimering, beslut om prioritering, etc.

Inga objekt har taggats med detta