Marketing Automation

Med ett Marketing Automation system kan du automatisera marknadsföringen. Men ett köpa och installera ett system gör inte hela jobbet. Grunden är strategin för Marketing Automation. Målet med att sätta upp processer för att kunna vara personlig, relevant och tidsmässigt rätt för varje enskild person som organisationen kommunicerar med. Det ger en kvalitetssäkring att ingen lämnas utan uppföljning (som vi vet är ett måste för att bygga en relation som är grunden för att skapa kännedom, förtroende och affärer). Det sparar dessutom tid eftersom medarbetarna inte behöver göra upprepade aktiviteter som nu automatiseras och därmed kan lägga tid på det som verkligen gör skillnad i kundrelationen och lönsamheten för företaget. Med Marketing Automation systemet Infusionsoft kan dessutom interna processer för prospektering, sälj, leverans, kundvård sättas upp förutom de externa processerna som marknadsföring och kommunikation. Infusionsoft gör det även möjligt att skapa datadrivna och beteendedrivna uppföljningar i flera olika kanaler så som webb, sociala medier, e-post, sms m.m. Att helt enkelt använda rätt kanal för rätt budskap i rätt del av kundresan.

Ett blogginlägg om e-postmarknadsföring med marketing automation.

E-postmarknadsföring med marketing automation

Ansvarar du för marknadsföringsaktiviteter i organisationen? Isåfall förstår du nog att nyhetsbrev eller inspirationsmail inte är enkla grejer. Vanliga utskicksprogram för e-post håller inte måttet längre, eftersom det inte fungerar med att tala till den stora massan. Generellt sett är vi ganska mätta på e-postutskick!

Läs mer