Marketing Automation - Pixpro Stockholm

Infusionsoft lead scoring
Lead scoring dvs poängsättning av leads ger dig tydliga indikationer hur kvalificerat ett lead är. 
Infusionsoft webbesök
Få en djupare förståelse vad som händer på din webbsajt och landningssidor med Infusionsofts spårningsscript.
Infusionsoft landningssidor
Skapa attraktiva och responsiva landningssidor för att samla in leads.
Infusionsoft e-post
Skicka personifierade, relevanta och responsiva mail till dina kontakter när du vill eller triggat av kontaktens beteende. 
Infusionsoft interna formulär
Interna formulär ger dig och andra användare möjligheten att fylla i ett internt formulär snabbt och enkelt från kontaktvyn.
Infusionsoft kalender
Du kan skapa kalenderaktiviteter från kontaktvyn eller från Min dag.
Infusionsoft uppgift
Du kan skapa uppgifter från kontaktvyn eller från Min dag.
Infusionsoft anteckningar
Lägg till anteckningar på en kontakt genom att använda en mall eller skriv en egen anteckning.
Infusionsoft Notes
Add notes to a contact using a template or write your own note.
Infusionsoft Tasks
You can create Tasks from the contact view or from My day.
Infusionsoft Calendar
You can create calendar activities from the Contact View or from My Day.
Infusionsoft Internal forms
Internal forms allow you and other users to fill in an internal form quickly and easily from the contact view.
Infusionsoft e-mail
Send personalized, relevant and responsive e-mail to your contacts whenever you want or when triggered by the contact's behavior.
Infusionsoft web visits
Get a deeper understanding of what is happening on your website and landing pages Infusionsofts tracking script.
Infusionsoft lead scoring
Lead scoring gives you clear indications of how qualified a lead is.
Pixpro kan hjälpa till med att sätta upp effektiva kampanjer
Med kampanjbyggaren skapar du kampanjer och arbetsflöden via ett visuellt drag-och-släpp gränssnitt.
Kontakter i Infusionsoft
Med kontakter får du en 360 graders vy på information, beteenden, aktiviteter, kommunikation, m.m
Min Dag
Med min dag har du alltid en tydlig planering för dagen. Alla dagens aktiviteter och möten samlade på ett ställe.
Infusionsoft har responsiv design.
Dina mottagarare får en positiv upplevelse av Infusionsofts responsiva landningssidor, e-postutskick m.m.
Infusionsoft has a responsive design.
Your recipients will have a positive experience with Infusionsoft's responsive landing pages, emails, etc.