CRM - Pixpro Stockholm

Infusionsoft lead scoring
Lead scoring dvs poängsättning av leads ger dig tydliga indikationer hur kvalificerat ett lead är. 
Infusionsoft interna formulär
Interna formulär ger dig och andra användare möjligheten att fylla i ett internt formulär snabbt och enkelt från kontaktvyn.
Infusionsoft kalender
Du kan skapa kalenderaktiviteter från kontaktvyn eller från Min dag.
Infusionsoft uppgift
Du kan skapa uppgifter från kontaktvyn eller från Min dag.
Infusionsoft anteckningar
Lägg till anteckningar på en kontakt genom att använda en mall eller skriv en egen anteckning.
Infusionsoft Notes
Add notes to a contact using a template or write your own note.
Infusionsoft Tasks
You can create Tasks from the contact view or from My day.
Infusionsoft Calendar
You can create calendar activities from the Contact View or from My Day.
Infusionsoft Internal forms
Internal forms allow you and other users to fill in an internal form quickly and easily from the contact view.
Infusionsoft lead scoring
Lead scoring gives you clear indications of how qualified a lead is.
Pixpro kan hjälpa till med att sätta upp effektiva kampanjer
Med kampanjbyggaren skapar du kampanjer och arbetsflöden via ett visuellt drag-och-släpp gränssnitt.
Kontakter i Infusionsoft
Med kontakter får du en 360 graders vy på information, beteenden, aktiviteter, kommunikation, m.m
Min Dag
Med min dag har du alltid en tydlig planering för dagen. Alla dagens aktiviteter och möten samlade på ett ställe.
Infusionsoft har responsiv design.
Dina mottagarare får en positiv upplevelse av Infusionsofts responsiva landningssidor, e-postutskick m.m.
Infusionsoft has a responsive design.
Your recipients will have a positive experience with Infusionsoft's responsive landing pages, emails, etc.
My day
With My Day, you always have a clear schedule for the day. All the day's activities and meetings gathered in one place.
Contacts in Infusionsoft
With Contacts, you get a 360-degree view of information, behaviors, activities, communication, etc.
Pixpro can help set up effective campaigns
With Campaign Builder, you can create campaigns and workflows through a visual drag-and-drop interface.